Grondwerk laten uitvoeren? Bel Loonbedrijf Dolsma

Om de ondergrond door te spitten of een oppervlakte te profileren, zijn de juiste instrumenten nodig. Loonbedrijf Dolsma beschikt over de juiste machines voor grondverzetwerkzaamheden. Denk aan graafmachines, shovel, mobiele kranen en trekkers met dumpers. Ons personeel weet precies hoe zij deze machines in kunnen zetten voor een snel en goed resultaat.

Grondverzet is onder andere het doorspitten van de ondergrond en het uitgraven van funderingen

Grondverzet in de provincie Drenthe

Loonbedrijf Dolsma verricht grondverzetwerk in de provincie Drenthe. Denk aan de volgende werkzaamheden:

 • Ondergrond doorspitten
 • Grondverbetering voor bomen
 • Funderingen uitgraven voor woningen
 • Oppervlaktes profileren

Informatie aanvragen

Loonbedrijf Dolsma verricht grondverzet voor nieuwbouw en uitbreiding van panden in Drenthe

Grondwerk door ons loonbedrijf in Westerveld

Ook voor diverse soorten grondwerk is Loonbedrijf Dolsma uit Westerveld u van dienst. Wij kunnen bijvoorbeeld:

 • Bouwputten uitgraven en aanvullen
 • Puinfunderingen aanbrengen ten behoeve van bestrating
 • Bestrating leveren en aanbrengen
 • Plantsoenen spitten
 • Terreinen egaliseren
 • Grond afvoeren
 • Riolering en hemelwaterafvoer aanleggen

Bekijk foto’s van ons werk

Verbeter de conditie van de grond met de grondwerkzaamheden van Loonbedrijf Dolsma

Overig grondwerk door Loonbedrijf Dolsma

Door middel van ploegen en inzaaien verbetert Loonbedrijf Dolsma de conditie van uw grond. Daarnaast zijn wij ook inzetbaar voor:

 • Walkantfrezen
 • Grasland frezen
 • Schijveneggen
 • Smaragd
 • Ploegen met vorenpakker
 • Diepploegen
 • Woelpoot